Với đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, có trình độ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao; TLC cung cấp dịch vụ khai hải quan chuyên nghiệp cho tất cả các loại hình: 
Xuất / Nhập kinh doanh
Xuất / Nhập phi mậu dịch
Tạm nhập tái xuất / Tạm xuất tái nhập
Nhập / Xuất gia công
Nhập / xuất SXXK
Nhập đầu tư nộp thuế
Nhập đầu tư tạo tài sản cố định
Xuất nhập vào khu chế xuất / Doanh nghiệp chế xuất