TLC cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa mang tinh chuyên nghiệp và chất lượng cao. Hệ thống quản lý kho của chúng tôi hổ trợ tốt cho việc xuất nhập và phân phối hàng hóa nhằm nâng cao khả năng quản lý hàng tồn kho, giảm chi phí giá thành.

Dịch vụ kho bãi và phân phối hàng của chúng tôi bao gồm:

– Vận chuyển hàng nội địa

– Phân phối

– Thu xếp kết nối hàng chuyển tiếp   

– Phân chia và đóng gói hàng hóa

– Phấn phối lẻ